Björsells Bageri- & Konditori

Alla tårtor finns att få i storlek 8, 12, 16 och 20 bitar

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion